Song Chau Da Lat Travel Logo

Tây Nguyên

HÀ NỘI - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 VÀ 4 SAO)

HÀ NỘI - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 VÀ 4 SAO)

1.536.000 đ
1.536.000 đ
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 VÀ 4 SAO)

HÀ NỘI - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 VÀ 4 SAO)

2.409.000 đ
2.409.000 đ
VINH - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 VÀ 4 SAO)

VINH - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 VÀ 4 SAO)

1.750.000 đ
1.750.000 đ
VINH - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 VÀ 4 SAO)

VINH - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 VÀ 4 SAO)

2.793.000 đ
2.793.000 đ
BÌNH PHƯỚC - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

BÌNH PHƯỚC - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

1.883.000 đ
1.883.000 đ
BÌNH THUẬN - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 SAO)

BÌNH THUẬN - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 SAO)

1.210.000 đ
1.210.000 đ
BÌNH THUẬN - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

BÌNH THUẬN - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

1.928.000 đ
1.928.000 đ
ĐAK LAK - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 SAO)

ĐAK LAK - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 SAO)

1.210.000 đ
1.210.000 đ
ĐAK LAK - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

ĐAK LAK - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

1.920.000 đ
1.920.000 đ
ĐAK NÔNG - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

ĐAK NÔNG - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

1.970.000 đ
1.970.000 đ
NINH THUẬN - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 SAO)

NINH THUẬN - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 SAO)

1.271.000 đ
1.271.000 đ
NINH THUẬN - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

NINH THUẬN - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

1.995.000 đ
1.995.000 đ
PHÚ YÊN - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 SAO)

PHÚ YÊN - ĐÀ LẠT 2N1Đ (2 SAO)

1.114.000 đ
1.114.000 đ
PHÚ YÊN - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

PHÚ YÊN - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

1.995.000 đ
1.995.000 đ
QUY NHƠN - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

QUY NHƠN - ĐÀ LẠT 3N2Đ (2 SAO)

2.055.000 đ
2.055.000 đ
ĐÀ LẠT - BIDOUP NÚI BÀ (2N1Đ)

ĐÀ LẠT - BIDOUP NÚI BÀ (2N1Đ)

599.000 đ
599.000 đ
ĐÀ LẠT 2N1Đ

ĐÀ LẠT 2N1Đ

1.210.000 đ
ĐÀ LẠT 3N2Đ

ĐÀ LẠT 3N2Đ

1.883.000 đ

TỔNG CÔNG TY SONG CHÂU ĐÀ LẠT

Trụ sở chính: B15 Lý Nam Đế, P8 Đà Lạt

Văn phòng giao dịch (Trung tâm điều hành SC Group):

125 - 127  Bùi Thị Xuân, phường 2, Tp.Đà Lạt

Phòng kinh doanh: 02633.588.567  - 08 88 747975

Phòng điều hành: 02633.74.79.75 - 08.98.666.155

GPLH Quốc tế: 68-028/2019/TCDL - GP LHQT

Fax: 02633 514 567

Email: lienhe@songchaudalattravel.com 

 

 Văn phòng tại Đà Lạt

VP1: 125 Bùi Thị Xuân (Khách Sạn Phương Huy 1)

VP2: 84 Bùi Thị Xuân (Khách Sạn Phương Huy 2)

Chi nhánh văn phòng các tỉnh:

Tp Bà Rịa, TP Đà Nẵng, TP Quảng Ngãi

Tp Phan Rang - Tháp Chằm

Hotline: 098 928 13 24

(BP chăm sóc khách hàng khu vực sẽ liên hệ)

 Email: info@songchaugroup.com 

 

 

Copyright © Song Chau Dalat Travel
08.98.666.155